آکادمکس فایل | فروشگاه حرفه ای محصولات دانلودی و مجازی ,

menuordersearch
academixfile.ir
مقاله و چارچوب نظری بلوغ فردی
پرسشنامهپروتکل‌‌‌‌های روانشناسیمبانی نظریاقدام پژوهی

مبانی نظری

مبانی نظری
+
_
مبانی نظری
مقاله و مبانی نظری عملکرد سازمانی و مدیریت عملکرد

مقاله و مبانی نظری عملکرد سازمانی و مدیریت عملکرد

45,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت کامل مدیریت ارتباط با CRM مشتری

پاورپوینت کامل مدیریت ارتباط با CRM مشتری

18,900 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت عدالت اقتصادی در دیدگاه‌‌‌‌های متفاوت

پاورپوینت عدالت اقتصادی در دیدگاه‌‌‌‌های متفاوت

35,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل چهارم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

39,000 تومان
مبانی نظری
+
_
مبانی نظری
مقاله و مبانی نظری مواد غذایی ارگانیک و بازاریابی شبکه‌‌‌‌های اجتماعی

مقاله و مبانی نظری مواد غذایی ارگانیک و بازاریابی شبکه‌‌‌‌های اجتماعی

79,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری‌‌‌‌های خاص

پاورپوینت اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری‌‌‌‌های خاص

22,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت مفاهیم پایه ای در باره فقر و عدالت

پاورپوینت مفاهیم پایه ای در باره فقر و عدالت

27,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

45,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل دوم کتاب ارتباطات بازاریابی  بحث ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

پاورپوینت فصل دوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برندسازی مولف دکتر میمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی

39,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت اختلال وسواسی جبری دکتر آذرخش مکری

پاورپوینت اختلال وسواسی جبری دکتر آذرخش مکری

19,900 تومان

پروتکل‌‌‌‌های روانشناسی

پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش درمانی تنظیم هیجان

پروتکل و پکیج آموزش درمانی تنظیم هیجان

19,900 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش مهارت‌‌‌‌های مثبت اندیشی

پروتکل و پکیج آموزش مهارت‌‌‌‌های مثبت اندیشی

19,900 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج نمایش درمانی

پروتکل و پکیج نمایش درمانی

19,900 تومان
مبانی نظری
+
_
مبانی نظری
پروتکل و پکیج آموزشی بر مبنای مداخله عقلانی- عاطفی و رفتاری

پروتکل و پکیج آموزشی بر مبنای مداخله عقلانی- عاطفی و رفتاری

19,900 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش مهارت‌‌‌‌های زندگی

پروتکل و پکیج آموزش مهارت‌‌‌‌های زندگی

19,900 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش خود متمایز سازی

پروتکل و پکیج آموزش خود متمایز سازی

19,900 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

پروتکل و پکیج آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

19,900 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

19,900 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پروتکل و پکیج آموزش هوش هیجانی

پروتکل و پکیج آموزش هوش هیجانی

19,900 تومان
پروتکل روانشناسی
+
_
پروتکل روانشناسی
پکیج پروتکل روان درمانی مثبت نگر و مثبت گرا

پکیج پروتکل روان درمانی مثبت نگر و مثبت گرا

19,900 تومان

رساله معماری

رساله معماری
+
_
رساله معماری
رساله و پایان نامه فرهنگسرای موسیقی

رساله و پایان نامه فرهنگسرای موسیقی

19,900 تومان
رساله معماری
+
_
رساله معماری
رساله و پایان نامه طراحی موزه خط، تذهیب، مینیاتور، معرق، خاتم با رویکرد هنر‌‌‌‌های اصیل ایران

رساله و پایان نامه طراحی موزه خط، تذهیب، مینیاتور، معرق، خاتم با رویکرد هنر‌‌‌‌های اصیل ایران

17,900 تومان
مبانی نظری
+
_
مبانی نظری
مقاله و مبانی نظری ذهن آگاهی

مقاله و مبانی نظری ذهن آگاهی

14,900 تومان 14,500 تومان
رساله معماری
+
_
رساله معماری
پایان نامه و رساله معماری طراحی ورزشگاه

پایان نامه و رساله معماری طراحی ورزشگاه

19,900 تومان
رساله معماری
+
_
رساله معماری
پایان نامه و رساله طراحی بيمارستان 100 تخت خوابه

پایان نامه و رساله طراحی بيمارستان 100 تخت خوابه

26,900 تومان
رساله معماری
+
_
رساله معماری
رساله مسجد جامع و مجتمع فرهنگی تبلیغی و آموزشی حضرت بقیه الله الاعظم ارومیه

رساله مسجد جامع و مجتمع فرهنگی تبلیغی و آموزشی حضرت بقیه الله الاعظم ارومیه

19,900 تومان
رساله معماری
+
_
رساله معماری
رساله معماری طراحی بیمارستان عمومی

رساله معماری طراحی بیمارستان عمومی

19,900 تومان
رساله معماری
+
_
رساله معماری
رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی

رساله معماری طراحی مجتمع تجاری تفریحی

19,900 تومان
رساله معماری
+
_
رساله معماری
رساله ترمینال مسافربری شهر اهر

رساله ترمینال مسافربری شهر اهر

19,900 تومان
رساله معماری
+
_
رساله معماری
پایان نامه و رساله مجتمع اقامتی بین راهی

پایان نامه و رساله مجتمع اقامتی بین راهی

19,900 تومان
 زرین پال
جدیدترین کالاها + لیست کامل
مبانی نظری
+
_
مبانی نظری
مقاله و مبانی نظری عملکرد سازمانی و مدیریت عملکرد مقاله و مبانی نظری عملکرد سازمانی و مدیریت عملکرد 45,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت پروژه تجزیه و تحلیل صورت‌‌‌‌های مالی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) پاورپوینت پروژه تجزیه و تحلیل صورت‌‌‌‌های مالی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) 45,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
 پاورپوینت کاتالیزور کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی پاورپوینت کاتالیزور کاربرد آنها در سنتز ترکیبات آلی 85,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت کامل مدیریت ارتباط با CRM مشتری پاورپوینت کامل مدیریت ارتباط با CRM مشتری 18,900 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت عدالت اقتصادی در دیدگاه‌‌‌‌های متفاوت پاورپوینت عدالت اقتصادی در دیدگاه‌‌‌‌های متفاوت 35,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل چهارم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی پاورپوینت فصل چهارم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات بازاریابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی 39,000 تومان
مبانی نظری
+
_
مبانی نظری
مقاله و مبانی نظری مواد غذایی ارگانیک و بازاریابی شبکه‌‌‌‌های اجتماعی مقاله و مبانی نظری مواد غذایی ارگانیک و بازاریابی شبکه‌‌‌‌های اجتماعی 79,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری‌‌‌‌های خاص پاورپوینت اطلاعات مربوط برای تصمیم گیری‌‌‌‌های خاص 22,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت مفاهیم پایه ای در باره فقر و عدالت پاورپوینت مفاهیم پایه ای در باره فقر و عدالت 27,000 تومان
پاورپوینت
+
_
پاورپوینت
پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی پاورپوینت فصل سوم کتاب ارتباطات بازاریابی بحث رفتار خرید در ارتباطات بازار یابی مولف دکترمیمند،دکتر سالار و دکتر مقدمی 45,000 تومان

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

دفتر مرکزی: استان کردستان شهرستان سقز میدان حاجی آباد خیابان سهروردی کوچه پرتوی 3
شماره تماس:: 09189763156