مقاله ,

menuordersearch
academixfile.ir
جستجو در فروشگاه
مقاله و مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه فعال
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه فعال

مقاله
+
_

35,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نوشتن
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نوشتن

مقاله
+
_

35,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال خواندن
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال خواندن

مقاله
+
_

35,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال یادگیری
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال یادگیری

مقاله
+
_

35,000 تومان موجود
پروتکل درمانی برنامه آموزش مولفه هاي تاب آوري هندرسون و ميلستسن، کروتز( 1997)
پروتکل روانشناسی

پروتکل درمانی برنامه آموزش مولفه هاي تاب آوري هندرسون و ميلستسن، کروتز( 1997)

پروتکل روانشناسی
+
_

19,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای اجتماعی
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای اجتماعی

مقاله
+
_

38,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاب آوری

مقاله
+
_

30,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق قلدری
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق قلدری

مقاله
+
_

45,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود تنظیمی
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود تنظیمی

مقاله
+
_

45,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری

مقاله
+
_

38,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی

مقاله
+
_

35,000 تومان موجود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هماهنگی و ناهماهنگی زوجین (سازگاری و ناسازگاری زناشویی)
مقاله

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هماهنگی و ناهماهنگی زوجین (سازگاری و ناسازگاری زناشویی)

مقاله
+
_

45,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق زوج درمانی
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق زوج درمانی

مقاله
+
_

35,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق معماری الگوریتمیک
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق معماری الگوریتمیک

مقاله
+
_

45,000 تومان موجود
مقاله ومبانی نظری و پیشینه تحقیق منظر و مبلمان شهری
مقاله

مقاله ومبانی نظری و پیشینه تحقیق منظر و مبلمان شهری

مقاله
+
_

45,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت حرفه ای و خودکار آمدی
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت حرفه ای و خودکار آمدی

مقاله
+
_

45,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری خیرخواهانه و تسهیم دانش
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری خیرخواهانه و تسهیم دانش

مقاله
+
_

45,000 تومان موجود
مقاله و مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی
مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه پژوهش موسیقی درمانی

مقاله
+
_

35,000 تومان موجود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643